راهنمای نویسندگان

نشریه‌‌ی پژوهش‌های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در جهت اعتلای هدف‌های خود و به منظور ارتقای ارتباطات و تبادلات علمی و پژوهش‌های شیمی کاربردی، تقویت روحیه‌ی خلاقیت و نوآوری اساتید و پژوهشگران جوان و ارتباطات همه جانبه‌ی صنعت و دانشگاه از اساتید دانشگاه، مدیران صنایع، کارشناسان، صاحب نظران و دانشجویان و تمام علاقه‌مندانی که مایلند با این نشریه همکاری داشته باشند دعوت به همکاری می‌کند.بنابراین، خواهشمند است مقالات پژوهشی در زمینه‌ی شیمی کاربردی را که برای نخستین بار منتشر می‌شوند، و استناد کاربردی بودن فعالیت پژوهشی توسط نویسنده/نویسندگان در یکی از شاخه‌های شیمی کاربردی در مقاله منعکس شده است را برای بررسی چاپ به دفتر نشریه ارسال کنند.

شرایط ارسال مقاله

لازم به ذکر است که نویسنده/ نویسندگان محترم لازم است فرم تعرض منافع را تکمیل و به همراه مقاله در وبگاه نشریه بارگذاری کنند.

همچنین، چنانچه شکلی از مقالات منتشر شده، در مقاله آورده شود باید از ناشر مربوط مجوز گرفته شود.

 

فرم تعارض منافع

راهنمای نگارش مقاله

فرم تعهد