تماس با ما

نشانی: تهران - بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق) - خروجی حکیمیه - خیابان شهید صدوقی - بلوار شهید عباسپور - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - مجتمع آزمایشگاهی - طبقه 4 - دبیرخانه نشریه پژوهش‎های کاربردی در شیمی

تلفن: 77009806-021

پست الکترونیک: jacr@iau-tnb.ac.ir


CAPTCHA Image