پژوهش های کاربردی در شیمی (JACR) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است