اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 194
تعداد پذیرش 63
تعداد عدم پذیرش 88
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 11931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9955
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 253 روز
درصد پذیرش 32 %