اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 981
تعداد پذیرش 279
تعداد عدم پذیرش 576
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 353

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 471
تعداد مشاهده مقاله 171900
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 364514
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 78 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 300 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 188 روز
درصد پذیرش 28 %