اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 894
تعداد پذیرش 237
تعداد عدم پذیرش 531
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 325

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 418
تعداد مشاهده مقاله 136352
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 301989
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 27 %