اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 921
تعداد پذیرش 249
تعداد عدم پذیرش 547
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 334

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 432
تعداد مشاهده مقاله 142955
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 319778
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 324 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 27 %