نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زیر دمای بحرانی کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرایند استخراج [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]
 • آب میوه کاربرد میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در یک لوله باریک برای استخراج و پیش تغلیظ ترکیب‌های آروماتیک بنزنی از نمونه های آب میوه قبل از اندازه گیری آن‌ها با کروماتوگرافی گازی موئینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 25-32]
 • آرایش یافتگی اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال در نانوکامپوزیت‌های لاستیک طبیعی- نانورس [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-27]
 • آشکارساز رسانایی الکترولیتی اندازه‌گیری ‌تری هالومتان‌ها در آب آشامیدنی با استفاده از روش فضای فوقانی ایستا/کروماتوگرافی گازی/آشکارساز رسانایی الکترولیتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-32]
 • آمونیم مولیبدات ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 39-45]

ا

 • ایپسوکلروسولفوناسیون سنتز و شناسایی مشتق سولفونامید جدید بر پایه کالیکس[4]آرن به عنوان میزبان مولکولی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-41]
 • اثر حلال مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به‌وسیله فراصوت در هیدروژل‌های آکریلیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]
 • ارتقای کیفیت ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 39-45]
 • ازدیاد برداشت مخازن نفتی بررسی تأثیر ریخت نانوهیبرید سیلیسیم اکسید و نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره در پایداری امولسیون برای ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 5-15]
 • استخراج کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرایند استخراج [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]
 • الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 5-15]
 • امولسیون بررسی تأثیر ریخت نانوهیبرید سیلیسیم اکسید و نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره در پایداری امولسیون برای ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 5-15]

ب

 • بازترکیب مطالعه نظری ساختار و ویژگی‌های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 43-48]
 • بازجذب بررسی پاک‌سازی شیمیایی رسوب آلاینده از سطح‌های سیلیسیم و کروم دستگاه‌های صنعتی با استفاده از عامل‌های کی‌لیت‌کننده [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 47-54]
 • بهینه‌سازی مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 5-15]
 • بهینه سازی فرایند بهینه‌سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]

پ

 • پساب بهینه‌سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]
 • پساب بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 67-73]
 • پلی(اتر- بلاک- آمید) اصلاح سطح نانو ذرات تیتانیم اکسید به‌وسیله 5، 11، 17، 23- تتراترشیوبوتیل-کالیکس [4] آرن و کاربرد آن در تهیه‌ی غشاهای ماتریسی ترکیبی بر پایه‌ی کوپلیمر پلی (اتر- بلاک- آمید) برای شیرین‌سازی گاز [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-57]
 • پیوندهای عرضی مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به‌وسیله فراصوت در هیدروژل‌های آکریلیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]
 • پیوندهای عرضی کربن– کربن اثر عوامل ریز ساختاری بر ویژگی‌های فیزیکو- مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 33-38]

ت

 • تابع چگال (DFT) محاسبات نظریه تابع چگالی (DFT) و چگالی وابسته به زمان (TDDFT) برای اثر افزودن جانشینی فلوئور به رنگدانه‌های آلی در عملکرد سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 55-62]
 • تبدیل متان با بخار آب مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 5-15]
 • تتراآزید سنتز و تعیین ساختار یک ترکیب تتراآمین متقارن جدید با قابلیت کاربرد به عنوان هسته مرکزی در تهیه درختپارهای دارورسان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 17-25]
 • تتراآمین سنتز و تعیین ساختار یک ترکیب تتراآمین متقارن جدید با قابلیت کاربرد به عنوان هسته مرکزی در تهیه درختپارهای دارورسان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 17-25]
 • تتراهیدروپیرانیل تتراهیدروپیرانیل دار کردن الکل‌ها و فنل‌ها در شرایط بدون حلال با استفاده از سیلیکای SBA-15 نانوحفره عامل‌دار شده با پروپیل‌ سولفونیک ‌اسید به‌عنوان کاتالیست‌ قابل استفاده مجدد و سبز [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 33-37]
 • تجزیه آب اندازه‌گیری ‌تری هالومتان‌ها در آب آشامیدنی با استفاده از روش فضای فوقانی ایستا/کروماتوگرافی گازی/آشکارساز رسانایی الکترولیتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-32]
 • تری‪اتیل‪آمین آب و تری‪اتیل‪آمین، محیطی مناسب برای انجام سریع و کارآمد تراکم کنووناگل و واکنش گیوالد در شرایط زیست‪سازگار [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 29-33]
 • تراکم کنووناگل آب و تری‪اتیل‪آمین، محیطی مناسب برای انجام سریع و کارآمد تراکم کنووناگل و واکنش گیوالد در شرایط زیست‪سازگار [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 29-33]
 • تراوایی کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت تورمی آمیزه‌های لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل با استفاده از نانوذره‌های کلسیم کربنات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]
 • تراوایی اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال در نانوکامپوزیت‌های لاستیک طبیعی- نانورس [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-27]
 • تری هالومتان‌ها اندازه‌گیری ‌تری هالومتان‌ها در آب آشامیدنی با استفاده از روش فضای فوقانی ایستا/کروماتوگرافی گازی/آشکارساز رسانایی الکترولیتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-32]
 • تصفیه پساب های نساجی استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 51-58]
 • تصفیه هیدروژنی تولید دیزل کم گوگرد مطابق استاندارد یورو 5 به‌وسیله هیدروکراکینگ گازوییل خلاء در مقیاس پایلوت [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • تیمول بهینه‌سازی چندمتغیره میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک فراصوت برای اندازه‌گیری تیمول در نمونه‌های غذایی و دارویی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 5-15]
 • تنگستوفسفریک‌اسید‌هیدرات سنتز تک‌ظرف و کارآمد مشتقات 6-اکسو-4-آریل-6،5،4،1-تتراهیدروپیریدین با پتانسیل دارویی در آب [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 47-54]
 • توان فراصوت مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به‌وسیله فراصوت در هیدروژل‌های آکریلیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]

ج

 • جاذب بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 67-73]
 • جاذب زیستی مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف مس از آب به‌وسیله میوه چنار با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-46]
 • جذب زیستی جذب رنگ آلاینده قرمز اسیدی 206 از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس (Irepex Lacteous) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • جذب سطحی مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف مس از آب به‌وسیله میوه چنار با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-46]
 • جذب سطحی استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 51-58]
 • جذب سطحی بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 67-73]
 • جذب سطحی کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون‌های سرب (II) از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 83-90]

چ

 • چگالی حالت‌ها مطالعه نظری ساختار و ویژگی‌های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 43-48]

ح

 • حامل دارو سنتز و بهینه‌سازی نانوذرات کیتوسان به‌عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-66]
 • حذف رنگ آزوکاتیونى Janus Green B استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 51-58]
 • حذف فلزهای سنگین کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون‌های سرب (II) از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 83-90]
 • حلال آب سنتز پربازده داروی فنی‌توئین از بنزآلدهید در شرایط سبز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 27-32]
 • حلالیت کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرایند استخراج [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]

د

 • داروی ضد صرع سنتز پربازده داروی فنی‌توئین از بنزآلدهید در شرایط سبز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 27-32]
 • درجه دی‌استیله شدن تهیه کیتوسان با وزن‌های مولکولی متفاوت به‌وسیله کنترل شرایط عملیاتی فرایند دی‌استیله شدن چند مرحله‌ای و بررسی تخلخل داربست‌های تهیه شده [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 41-50]
 • درختپار دارورسان سنتز و تعیین ساختار یک ترکیب تتراآمین متقارن جدید با قابلیت کاربرد به عنوان هسته مرکزی در تهیه درختپارهای دارورسان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 17-25]
 • دیزل تولید دیزل کم گوگرد مطابق استاندارد یورو 5 به‌وسیله هیدروکراکینگ گازوییل خلاء در مقیاس پایلوت [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]

ر

 • ریزساختار بررسی برخی ویژگی‌‌های گرمایی کامپوزیت‌‌های شیشه- سرامیک دارای سامانه SiO2-CaO-Na2O-Fe2O3-WO3 طی فرایند سینترینگ تقویت شده با ذرات آلومینیم تیتانات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 33-39]
 • روش طراحی آزمایش سنتز و بهینه‌سازی نانوذرات کیتوسان به‌عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-66]

ژ

 • ژل اثر عوامل ریز ساختاری بر ویژگی‌های فیزیکو- مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 33-38]

س

 • سدیم مولیبدات ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 39-45]
 • سرب مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف مس از آب به‌وسیله میوه چنار با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-46]
 • سرعت مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به‌وسیله فراصوت در هیدروژل‌های آکریلیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]
 • سلول‌های خورشیدی مطالعه نظری ساختار و ویژگی‌های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 43-48]
 • سینترینگ بررسی برخی ویژگی‌‌های گرمایی کامپوزیت‌‌های شیشه- سرامیک دارای سامانه SiO2-CaO-Na2O-Fe2O3-WO3 طی فرایند سینترینگ تقویت شده با ذرات آلومینیم تیتانات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 33-39]
 • سورفاکتانت بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 67-73]
 • سولفونامید کالیکس آرن سنتز و شناسایی مشتق سولفونامید جدید بر پایه کالیکس[4]آرن به عنوان میزبان مولکولی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-41]
 • سولفونیک اسید جامد تتراهیدروپیرانیل دار کردن الکل‌ها و فنل‌ها در شرایط بدون حلال با استفاده از سیلیکای SBA-15 نانوحفره عامل‌دار شده با پروپیل‌ سولفونیک ‌اسید به‌عنوان کاتالیست‌ قابل استفاده مجدد و سبز [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 33-37]

ش

 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 5-15]
 • شبکه ناهمسانگرد اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال در نانوکامپوزیت‌های لاستیک طبیعی- نانورس [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-27]
 • شرایط آبی آب و تری‪اتیل‪آمین، محیطی مناسب برای انجام سریع و کارآمد تراکم کنووناگل و واکنش گیوالد در شرایط زیست‪سازگار [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 29-33]
 • شرایط دوست‌دار محیط سنتز تک‌ظرف و کارآمد مشتقات 6-اکسو-4-آریل-6،5،4،1-تتراهیدروپیریدین با پتانسیل دارویی در آب [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 47-54]
 • شکاف انرژی مطالعه نظری ساختار و ویژگی‌های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 43-48]
 • شیمی سبز تتراهیدروپیرانیل دار کردن الکل‌ها و فنل‌ها در شرایط بدون حلال با استفاده از سیلیکای SBA-15 نانوحفره عامل‌دار شده با پروپیل‌ سولفونیک ‌اسید به‌عنوان کاتالیست‌ قابل استفاده مجدد و سبز [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 33-37]
 • شیمی سبز سنتز پربازده داروی فنی‌توئین از بنزآلدهید در شرایط سبز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 27-32]
 • شوینده بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 67-73]

ض

 • ضریب انبساط گرمایی بررسی برخی ویژگی‌‌های گرمایی کامپوزیت‌‌های شیشه- سرامیک دارای سامانه SiO2-CaO-Na2O-Fe2O3-WO3 طی فرایند سینترینگ تقویت شده با ذرات آلومینیم تیتانات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 33-39]

ط

 • طراحی آزمایش بهینه‌سازی چندمتغیره میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک فراصوت برای اندازه‌گیری تیمول در نمونه‌های غذایی و دارویی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 5-15]
 • طیف جذبی الکترونی محاسبات نظریه تابع چگالی (DFT) و چگالی وابسته به زمان (TDDFT) برای اثر افزودن جانشینی فلوئور به رنگدانه‌های آلی در عملکرد سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 55-62]
 • طیف سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز میانه سنتز و بهینه‌سازی نانوذرات کیتوسان به‌عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-66]

ع

 • عامل پوشش دهنده ساخت نانوذره مولیبدن سولفید پوشش‌دار به منظور تهیه نانوروانکار [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 63-69]
 • عامل کی‌لیت‌کننده بررسی پاک‌سازی شیمیایی رسوب آلاینده از سطح‌های سیلیسیم و کروم دستگاه‌های صنعتی با استفاده از عامل‌های کی‌لیت‌کننده [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 47-54]
 • عامل‌های ترمودینامیکی کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت تورمی آمیزه‌های لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل با استفاده از نانوذره‌های کلسیم کربنات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]
 • عوامل کی‌لیت ساز چند دندانه‌ای سنتز و تعیین ساختار یک ترکیب تتراآمین متقارن جدید با قابلیت کاربرد به عنوان هسته مرکزی در تهیه درختپارهای دارورسان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 17-25]

غ

 • غشا ماتریسی ترکیبی اصلاح سطح نانو ذرات تیتانیم اکسید به‌وسیله 5، 11، 17، 23- تتراترشیوبوتیل-کالیکس [4] آرن و کاربرد آن در تهیه‌ی غشاهای ماتریسی ترکیبی بر پایه‌ی کوپلیمر پلی (اتر- بلاک- آمید) برای شیرین‌سازی گاز [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-57]

ف

 • فضای فوقانی اندازه‌گیری ‌تری هالومتان‌ها در آب آشامیدنی با استفاده از روش فضای فوقانی ایستا/کروماتوگرافی گازی/آشکارساز رسانایی الکترولیتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-32]
 • فنی‌توئین سنتز پربازده داروی فنی‌توئین از بنزآلدهید در شرایط سبز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 27-32]

ق

 • قرمز اسیدی 206 جذب رنگ آلاینده قرمز اسیدی 206 از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس (Irepex Lacteous) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]

ک

 • کاتالیست همگن ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 39-45]
 • کالیکس [4] آرن اصلاح سطح نانو ذرات تیتانیم اکسید به‌وسیله 5، 11، 17، 23- تتراترشیوبوتیل-کالیکس [4] آرن و کاربرد آن در تهیه‌ی غشاهای ماتریسی ترکیبی بر پایه‌ی کوپلیمر پلی (اتر- بلاک- آمید) برای شیرین‌سازی گاز [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-57]
 • کامپوزیت بررسی برخی ویژگی‌‌های گرمایی کامپوزیت‌‌های شیشه- سرامیک دارای سامانه SiO2-CaO-Na2O-Fe2O3-WO3 طی فرایند سینترینگ تقویت شده با ذرات آلومینیم تیتانات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 33-39]
 • کامپوزیت کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون‌های سرب (II) از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 83-90]
 • کیتین تهیه کیتوسان با وزن‌های مولکولی متفاوت به‌وسیله کنترل شرایط عملیاتی فرایند دی‌استیله شدن چند مرحله‌ای و بررسی تخلخل داربست‌های تهیه شده [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 41-50]
 • کیتوسان تهیه کیتوسان با وزن‌های مولکولی متفاوت به‌وسیله کنترل شرایط عملیاتی فرایند دی‌استیله شدن چند مرحله‌ای و بررسی تخلخل داربست‌های تهیه شده [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 41-50]
 • کروماتوگرافی گازی اندازه‌گیری ‌تری هالومتان‌ها در آب آشامیدنی با استفاده از روش فضای فوقانی ایستا/کروماتوگرافی گازی/آشکارساز رسانایی الکترولیتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-32]
 • کروماتوگرافی گازی بهینه‌سازی چندمتغیره میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک فراصوت برای اندازه‌گیری تیمول در نمونه‌های غذایی و دارویی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 5-15]
 • کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن سنتز و شناسایی مشتق سولفونامید جدید بر پایه کالیکس[4]آرن به عنوان میزبان مولکولی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-41]

گ

 • گازوییل خلاء تولید دیزل کم گوگرد مطابق استاندارد یورو 5 به‌وسیله هیدروکراکینگ گازوییل خلاء در مقیاس پایلوت [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • گرانروی ذاتی تهیه کیتوسان با وزن‌های مولکولی متفاوت به‌وسیله کنترل شرایط عملیاتی فرایند دی‌استیله شدن چند مرحله‌ای و بررسی تخلخل داربست‌های تهیه شده [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 41-50]
 • گروه‌های محافظت کننده تتراهیدروپیرانیل دار کردن الکل‌ها و فنل‌ها در شرایط بدون حلال با استفاده از سیلیکای SBA-15 نانوحفره عامل‌دار شده با پروپیل‌ سولفونیک ‌اسید به‌عنوان کاتالیست‌ قابل استفاده مجدد و سبز [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 33-37]

ل

 • لاستیک پلی بوتادین اثر عوامل ریز ساختاری بر ویژگی‌های فیزیکو- مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 33-38]
 • لاستیک طبیعی اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال در نانوکامپوزیت‌های لاستیک طبیعی- نانورس [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-27]
 • لاستیک نیتریل کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت تورمی آمیزه‌های لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل با استفاده از نانوذره‌های کلسیم کربنات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]

م

 • محیط آبی سنتز تک‌ظرف و کارآمد مشتقات 6-اکسو-4-آریل-6،5،4،1-تتراهیدروپیریدین با پتانسیل دارویی در آب [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 47-54]
 • مدل ایزوترم جذب رنگ آلاینده قرمز اسیدی 206 از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس (Irepex Lacteous) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • مدل‌سازی کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرایند استخراج [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 59-81]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 5-15]
 • مس مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف مس از آب به‌وسیله میوه چنار با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-46]
 • مشتق آزا-سولفونامید کالیکس آرن سنتز و شناسایی مشتق سولفونامید جدید بر پایه کالیکس[4]آرن به عنوان میزبان مولکولی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 35-41]
 • مصرف هیدروژن تولید دیزل کم گوگرد مطابق استاندارد یورو 5 به‌وسیله هیدروکراکینگ گازوییل خلاء در مقیاس پایلوت [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک فراصوت بهینه‌سازی چندمتغیره میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک فراصوت برای اندازه‌گیری تیمول در نمونه‌های غذایی و دارویی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 5-15]
 • میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در لوله باریک کاربرد میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در یک لوله باریک برای استخراج و پیش تغلیظ ترکیب‌های آروماتیک بنزنی از نمونه های آب میوه قبل از اندازه گیری آن‌ها با کروماتوگرافی گازی موئینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 25-32]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی پاک‌سازی شیمیایی رسوب آلاینده از سطح‌های سیلیسیم و کروم دستگاه‌های صنعتی با استفاده از عامل‌های کی‌لیت‌کننده [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 47-54]
 • منعقد کننده بهینه‌سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]
 • مواد افزودنی به روغن ساخت نانوذره مولیبدن سولفید پوشش‌دار به منظور تهیه نانوروانکار [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 63-69]
 • مولیبدن سولفید ساخت نانوذره مولیبدن سولفید پوشش‌دار به منظور تهیه نانوروانکار [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 63-69]
 • میوه چنار مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف مس از آب به‌وسیله میوه چنار با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-46]

ن

 • نانوجاذب مزوپورکربنی CMK-3 استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 51-58]
 • نانو ذرات تیتانیم اکسید اصلاح سطح نانو ذرات تیتانیم اکسید به‌وسیله 5، 11، 17، 23- تتراترشیوبوتیل-کالیکس [4] آرن و کاربرد آن در تهیه‌ی غشاهای ماتریسی ترکیبی بر پایه‌ی کوپلیمر پلی (اتر- بلاک- آمید) برای شیرین‌سازی گاز [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-57]
 • نانوذرات کیتوسان سنتز و بهینه‌سازی نانوذرات کیتوسان به‌عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر با استفاده از روش طراحی آزمایش [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-66]
 • نانورس اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال در نانوکامپوزیت‌های لاستیک طبیعی- نانورس [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-27]
 • نانوکلسیم کربنات کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت تورمی آمیزه‌های لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل با استفاده از نانوذره‌های کلسیم کربنات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]
 • نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره بررسی تأثیر ریخت نانوهیبرید سیلیسیم اکسید و نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره در پایداری امولسیون برای ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 5-15]
 • نظریه چگالی وابسته به زمان (TDDFT) محاسبات نظریه تابع چگالی (DFT) و چگالی وابسته به زمان (TDDFT) برای اثر افزودن جانشینی فلوئور به رنگدانه‌های آلی در عملکرد سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 55-62]
 • نفت خام فوق سنگین ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 39-45]
 • نفوذ مولکولی کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت تورمی آمیزه‌های لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل با استفاده از نانوذره‌های کلسیم کربنات [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 63-77]
 • نقطه‌ی کوانتومی مطالعه نظری ساختار و ویژگی‌های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 43-48]
 • نمک دی سدیم EDTA بررسی پاک‌سازی شیمیایی رسوب آلاینده از سطح‌های سیلیسیم و کروم دستگاه‌های صنعتی با استفاده از عامل‌های کی‌لیت‌کننده [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 47-54]
 • نمک‌زدایی بهینه‌سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]
 • نمودار HOMO-LUMO محاسبات نظریه تابع چگالی (DFT) و چگالی وابسته به زمان (TDDFT) برای اثر افزودن جانشینی فلوئور به رنگدانه‌های آلی در عملکرد سلول‌های خورشیدی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 55-62]

و

 • واکنش گیوالد آب و تری‪اتیل‪آمین، محیطی مناسب برای انجام سریع و کارآمد تراکم کنووناگل و واکنش گیوالد در شرایط زیست‪سازگار [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 29-33]
 • وزن مولکولی تهیه کیتوسان با وزن‌های مولکولی متفاوت به‌وسیله کنترل شرایط عملیاتی فرایند دی‌استیله شدن چند مرحله‌ای و بررسی تخلخل داربست‌های تهیه شده [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 41-50]
 • ویژگی‌های رئولوژیکی اثر عوامل ریز ساختاری بر ویژگی‌های فیزیکو- مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 33-38]
 • ویژگی‌های فیزیکو- مکانیکی اثر عوامل ریز ساختاری بر ویژگی‌های فیزیکو- مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 33-38]

ه

 • هیبرید MWCNT-SiO2 بررسی تأثیر ریخت نانوهیبرید سیلیسیم اکسید و نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره در پایداری امولسیون برای ازدیاد برداشت نفت [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 5-15]
 • هیدروژل مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به‌وسیله فراصوت در هیدروژل‌های آکریلیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]
 • هیدروژن مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 5-15]
 • هیدروکراکینگ تولید دیزل کم گوگرد مطابق استاندارد یورو 5 به‌وسیله هیدروکراکینگ گازوییل خلاء در مقیاس پایلوت [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • هسته‌های چند دندانه‌ای سنتز و تعیین ساختار یک ترکیب تتراآمین متقارن جدید با قابلیت کاربرد به عنوان هسته مرکزی در تهیه درختپارهای دارورسان [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 17-25]

ی

 • یون سرب کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون‌های سرب (II) از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 83-90]