نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زیرکش مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب خنک‌کننده در فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای شیرین‌سازی آب شور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]
 • آب شیرین مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب خنک‌کننده در فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای شیرین‌سازی آب شور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]
 • آب مقطر مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب خنک‌کننده در فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای شیرین‌سازی آب شور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]
 • آزو- کالیکس [4] آرن سنتز و بررسی اثر ضد باکتری مشتق جدید تتراآزوکالیکس [4] آرن بر باکتری باسیلوس سرئوس [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • آلیسین کپسوله کردن آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و بررسی ویژگی‌های نانوکپسول‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 51-57]
 • آمیزه بررسی ریزساختار نانوکامپوزیت‌های بر پایه آمیزه پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • آمین‌دار کردن سنتز پرکننده‌ی نانو سیلیکون کاربید آمین دار شده و کاربرد آن به‌منظور بهبود ویژگی‌های مکانیکی کامپوزیت بر پایه‌ی رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]
 • آمونیم پرکلرات روشی ساده و نوین برای استخراج مقادیر ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات موجود در آمونیم پرکلرات و شناسایی کیفی آن با طیف‌سنجی FT-IR [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 31-35]
 • آنتیموان تهیه نانوکامپوزیت TiO2/Sb بر روی بستر نانولوله‌ی کربنی چند دیواره کربوکسیله و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی در تخریب رنگ‌های آزو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-61]
 • آنتوسیانین ساخت و ارزیابی الکتروشیمیایی سل خورشیدی رنگینه‌ای حساس شده با رنگینه استخراجی از چای ترش بر پایه الکترودهای تیتانیم دی اکسید نانوساختار [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]

ا

 • اتم در مولکول بررسی برخی از کمپلکس‌های جدید گازهای نجیب به عنوان اکسنده با نظریه‌ی AIM و NMR [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-29]
 • اختلال مولر - پلست بررسی برخی از کمپلکس‌های جدید گازهای نجیب به عنوان اکسنده با نظریه‌ی AIM و NMR [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-29]
 • استخراج روشی ساده و نوین برای استخراج مقادیر ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات موجود در آمونیم پرکلرات و شناسایی کیفی آن با طیف‌سنجی FT-IR [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 31-35]
 • استرانسیم اثر نسبت مولی اصلاح‌کننده به نانوذرات تیتانیا در حذف استرانسیم و مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی مربوط [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 41-49]
 • اصلاح سطح اثر نسبت مولی اصلاح‌کننده به نانوذرات تیتانیا در حذف استرانسیم و مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی مربوط [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 41-49]
 • افزایش نقطه جوش آب شور مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب خنک‌کننده در فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای شیرین‌سازی آب شور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]
 • الکترود خمیر کربن حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 51-59]
 • ایمیدازول‌های چند استخلافی بررسی ویژگی کاتالیستی L-پیرولیدین-2-کربوکسیلیک اسید-4-هیدروژن سولفات تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل در سنتز ایمیدازول‌های 3 و 4 استخلافی بدون حضور حلال [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 61-70]
 • انعقاد الکتریکی افزایش بازده اقتصادی حذف مواد رنگزا از پساب صنعتی در روش‌های انعقاد الکتریکی و شیمیایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]
 • انعقاد شیمیایی افزایش بازده اقتصادی حذف مواد رنگزا از پساب صنعتی در روش‌های انعقاد الکتریکی و شیمیایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]
 • اورانژ Ag/CMK-3 بررسی جذب سطحی رنگ اورانژ G به‌وسیله نانو کامپوزیت Ag/CMK-3 [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]

ب

 • باتری قابل شارژ اثر کامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی – پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • بازدارنده‌های خوردگی تعیین بهترین روش سنتز نانوساختار منیزیم اکسید برای ساخت منیزیم اولئات به‌منظور تهیه بازدارنده خوردگی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-50]
 • بازده اکسرژی کاهش مصرف انرژی در واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه تبریز با استفاده از تجزیه اکسرژی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]
 • بیس‌آریل‌متیلیدن‌ها بررسی ویژگی کاتالیستی ZrOCl2.8H2O در سنتز بیس‌آریل‌متیلیدن‌های کتون 2،2-دی‌متیل-1،3-دی‌اکسان-5-اُن از مسیر تراکم آلدول با آلدهیدهای آروماتیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]

پ

 • پتانسیل زتا بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش طیف‌سنجی فلوئورتابی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]
 • پیرازولوفتالازین کاربرد نانو ذرات مس اکسید در سنتز مشتقات پیرازولوفتالازین در اثر واکنش چندجزیی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-24]
 • پرکننده نانو سنتز پرکننده‌ی نانو سیلیکون کاربید آمین دار شده و کاربرد آن به‌منظور بهبود ویژگی‌های مکانیکی کامپوزیت بر پایه‌ی رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]
 • پلی‌آکریل‌آمید تهیه و مطالعه نانوذرات پلی‌آکریل‌آمید حکاکی شده برای تشخیص گلوکز در محیط آبی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 73-80]
 • پلی‌آکریل‌آمید گلی‌اکسال‌دارشده (G-PAM) اثر گلی اکسال‌دار شدن پلی‌آکریل آمید بر مقاومت‌های کاغذهای خشک و تر [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 5-11]
 • پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین (PAE) اثر گلی اکسال‌دار شدن پلی‌آکریل آمید بر مقاومت‌های کاغذهای خشک و تر [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 5-11]
 • پلی‌آنیلین اثر کامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی – پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • پلیمر رسانا اثر کامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی – پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر کپسوله کردن آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و بررسی ویژگی‌های نانوکپسول‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 51-57]
 • پلیمر قالب‌گیری شده مولکولی حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 51-59]
 • پلی هیدروکینولین ساخت دوپامین سولفامیک اسید تثبیت‌شده بر روی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و ویژگی کاتالیستی آن در سنتز مشتق‌های پلی هیدروکینولین و 2 و 3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 31-40]
 • پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده بررسی ریزساختار نانوکامپوزیت‌های بر پایه آمیزه پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]

ت

 • تابش فراصوت سنتز نانوپودر ZnO دوپه شده با Cu تهیه شده به روش ترکیبی هم‌رسوبی و امواج فراصوت به‌منظور کارگیری در تهیه لاستیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-49]
 • تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب خنک‌کننده در فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای شیرین‌سازی آب شور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]
 • تیتانیا اثر نسبت مولی اصلاح‌کننده به نانوذرات تیتانیا در حذف استرانسیم و مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی مربوط [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 41-49]
 • تیتانیم دی اکساید تهیه نانوکامپوزیت TiO2/Sb بر روی بستر نانولوله‌ی کربنی چند دیواره کربوکسیله و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی در تخریب رنگ‌های آزو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-61]
 • تجزیه اکسرژی کاهش مصرف انرژی در واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه تبریز با استفاده از تجزیه اکسرژی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]
 • تراکم آلدول بررسی ویژگی کاتالیستی ZrOCl2.8H2O در سنتز بیس‌آریل‌متیلیدن‌های کتون 2،2-دی‌متیل-1،3-دی‌اکسان-5-اُن از مسیر تراکم آلدول با آلدهیدهای آروماتیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • تشکیل کمپلکس بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش طیف‌سنجی فلوئورتابی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]

ج

 • جاذب ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 25-30]
 • جذب سطحی بررسی جذب سطحی رنگ اورانژ G به‌وسیله نانو کامپوزیت Ag/CMK-3 [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]

چ

 • چای ترش ساخت و ارزیابی الکتروشیمیایی سل خورشیدی رنگینه‌ای حساس شده با رنگینه استخراجی از چای ترش بر پایه الکترودهای تیتانیم دی اکسید نانوساختار [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]

ح

 • حذف فلز سنگین اثر نسبت مولی اصلاح‌کننده به نانوذرات تیتانیا در حذف استرانسیم و مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی مربوط [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 41-49]
 • حسگر الکتروشیمیایی حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 51-59]
 • حکاکی مولکولی پلیمرها تهیه و مطالعه نانوذرات پلی‌آکریل‌آمید حکاکی شده برای تشخیص گلوکز در محیط آبی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 73-80]

د

 • دیازپام حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 51-59]
 • دی‌اکسان-5-اُن بررسی ویژگی کاتالیستی ZrOCl2.8H2O در سنتز بیس‌آریل‌متیلیدن‌های کتون 2،2-دی‌متیل-1،3-دی‌اکسان-5-اُن از مسیر تراکم آلدول با آلدهیدهای آروماتیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • دی‌هیدروکینازولین ساخت دوپامین سولفامیک اسید تثبیت‌شده بر روی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و ویژگی کاتالیستی آن در سنتز مشتق‌های پلی هیدروکینولین و 2 و 3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 31-40]
 • دوپامین ساخت دوپامین سولفامیک اسید تثبیت‌شده بر روی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و ویژگی کاتالیستی آن در سنتز مشتق‌های پلی هیدروکینولین و 2 و 3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 31-40]

ر

 • ریزساختار بررسی ریزساختار نانوکامپوزیت‌های بر پایه آمیزه پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • ریزموج سنتز اکسیدهای مختلط نانوساختار CoxZn1-xAl2O4 با استفاده از سوخت کیتوزان و احتراق هیبریدی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 13-17]
 • رزین اثر گلی اکسال‌دار شدن پلی‌آکریل آمید بر مقاومت‌های کاغذهای خشک و تر [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 5-11]
 • رزونانس مغناطیسی هسته بررسی برخی از کمپلکس‌های جدید گازهای نجیب به عنوان اکسنده با نظریه‌ی AIM و NMR [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-29]
 • رنگ اسیدی افزایش بازده اقتصادی حذف مواد رنگزا از پساب صنعتی در روش‌های انعقاد الکتریکی و شیمیایی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]
 • رنگزای آزو اثر عامل‌‌های جذبی کلیدی بر بازده حذف مواد رنگزای آزو در سامانه‌های ناپیوسته زیست توده: مطالعه سینتیک و هم دماهای جذبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]
 • رنگینه طبیعی ساخت و ارزیابی الکتروشیمیایی سل خورشیدی رنگینه‌ای حساس شده با رنگینه استخراجی از چای ترش بر پایه الکترودهای تیتانیم دی اکسید نانوساختار [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]
 • روی آلومینات سنتز اکسیدهای مختلط نانوساختار CoxZn1-xAl2O4 با استفاده از سوخت کیتوزان و احتراق هیبریدی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 13-17]
 • روش هم‌رسوبی سنتز نانوپودر ZnO دوپه شده با Cu تهیه شده به روش ترکیبی هم‌رسوبی و امواج فراصوت به‌منظور کارگیری در تهیه لاستیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-49]

ز

 • زیست توده اثر عامل‌‌های جذبی کلیدی بر بازده حذف مواد رنگزای آزو در سامانه‌های ناپیوسته زیست توده: مطالعه سینتیک و هم دماهای جذبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]

س

 • سامانه ناپیوسته اثر عامل‌‌های جذبی کلیدی بر بازده حذف مواد رنگزای آزو در سامانه‌های ناپیوسته زیست توده: مطالعه سینتیک و هم دماهای جذبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]
 • سدیم آلژینات کپسوله کردن آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و بررسی ویژگی‌های نانوکپسول‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 51-57]
 • سدیم دودسیل سولفات روشی ساده و نوین برای استخراج مقادیر ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات موجود در آمونیم پرکلرات و شناسایی کیفی آن با طیف‌سنجی FT-IR [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 31-35]
 • سرم آلبومین گاوی بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش طیف‌سنجی فلوئورتابی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]
 • سل خورشیدی رنگینه‌ای ساخت و ارزیابی الکتروشیمیایی سل خورشیدی رنگینه‌ای حساس شده با رنگینه استخراجی از چای ترش بر پایه الکترودهای تیتانیم دی اکسید نانوساختار [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]
 • سیلیکاژل ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 25-30]
 • سیلیکا فسفوسولفونیک اسید کلسیم فسفات‌های دوفازی هیدروکسی آپاتیت/ اکتاکلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • سیلیکون کاربید سنتز پرکننده‌ی نانو سیلیکون کاربید آمین دار شده و کاربرد آن به‌منظور بهبود ویژگی‌های مکانیکی کامپوزیت بر پایه‌ی رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]
 • سموم آلی کلردار (OCPS) شناسایی سموم آلی کلردار در نمونه‌های آب رودخانه به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در ستون باریک همراه با کروماتوگرافی گازی یونش شعله [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • سنتز سه جزیی تک ظرف کلسیم فسفات‌های دوفازی هیدروکسی آپاتیت/ اکتاکلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • سورفاکتانت روشی ساده و نوین برای استخراج مقادیر ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات موجود در آمونیم پرکلرات و شناسایی کیفی آن با طیف‌سنجی FT-IR [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 31-35]
 • سورفاکتانت سنتز نانوپودر ZnO دوپه شده با Cu تهیه شده به روش ترکیبی هم‌رسوبی و امواج فراصوت به‌منظور کارگیری در تهیه لاستیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-49]
 • سولفامیک اسید ساخت دوپامین سولفامیک اسید تثبیت‌شده بر روی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و ویژگی کاتالیستی آن در سنتز مشتق‌های پلی هیدروکینولین و 2 و 3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 31-40]

ش

 • شرایط آبی بررسی ویژگی کاتالیستی ZrOCl2.8H2O در سنتز بیس‌آریل‌متیلیدن‌های کتون 2،2-دی‌متیل-1،3-دی‌اکسان-5-اُن از مسیر تراکم آلدول با آلدهیدهای آروماتیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • شرایط بدون حلال کلسیم فسفات‌های دوفازی هیدروکسی آپاتیت/ اکتاکلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • شیمی محاسباتی بررسی برخی از کمپلکس‌های جدید گازهای نجیب به عنوان اکسنده با نظریه‌ی AIM و NMR [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-29]

ض

 • ضد الکتریسیته ساکن ساخت و فرمولاسیون ماده افزودنی ضد الکتریسیته ساکن برای گازوییل کم گوگرد [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 63-71]

ط

 • طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ساخت و ارزیابی الکتروشیمیایی سل خورشیدی رنگینه‌ای حساس شده با رنگینه استخراجی از چای ترش بر پایه الکترودهای تیتانیم دی اکسید نانوساختار [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 5-12]
 • طیف‌سنجی فلوئورتابی بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش طیف‌سنجی فلوئورتابی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]

ف

 • فتالیک انیدرید کاربرد نانو ذرات مس اکسید در سنتز مشتقات پیرازولوفتالازین در اثر واکنش چندجزیی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-24]
 • فرایند جذب اثر عامل‌‌های جذبی کلیدی بر بازده حذف مواد رنگزای آزو در سامانه‌های ناپیوسته زیست توده: مطالعه سینتیک و هم دماهای جذبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 55-62]

ک

 • کاتالیست‌های آلی بررسی ویژگی کاتالیستی ZrOCl2.8H2O در سنتز بیس‌آریل‌متیلیدن‌های کتون 2،2-دی‌متیل-1،3-دی‌اکسان-5-اُن از مسیر تراکم آلدول با آلدهیدهای آروماتیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • کامپوزیت اثر کامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی – پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • کامپوزیت بر پایه‌ی رزین اپوکسی سنتز پرکننده‌ی نانو سیلیکون کاربید آمین دار شده و کاربرد آن به‌منظور بهبود ویژگی‌های مکانیکی کامپوزیت بر پایه‌ی رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]
 • کاهش مصرف انرژی کاهش مصرف انرژی در واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه تبریز با استفاده از تجزیه اکسرژی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]
 • کبالت آلومینات سنتز اکسیدهای مختلط نانوساختار CoxZn1-xAl2O4 با استفاده از سوخت کیتوزان و احتراق هیبریدی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 13-17]
 • کپسوله شدن کپسوله کردن آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و بررسی ویژگی‌های نانوکپسول‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 51-57]
 • کیتوسان کپسوله کردن آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و بررسی ویژگی‌های نانوکپسول‌ها [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 51-57]
 • کروماتوگرافی ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 25-30]
 • کروماتوگرافی گازی یونش شعله شناسایی سموم آلی کلردار در نمونه‌های آب رودخانه به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در ستون باریک همراه با کروماتوگرافی گازی یونش شعله [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • کورکومین بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش طیف‌سنجی فلوئورتابی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]

گ

 • گاز نجیب بررسی برخی از کمپلکس‌های جدید گازهای نجیب به عنوان اکسنده با نظریه‌ی AIM و NMR [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 21-29]
 • گازوییل کم گوگرد ساخت و فرمولاسیون ماده افزودنی ضد الکتریسیته ساکن برای گازوییل کم گوگرد [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 63-71]
 • گرم‌کن آب‌شور مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب خنک‌کننده در فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای شیرین‌سازی آب شور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]
 • گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار تأثیر ایجاد گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار بر میزان فعالیت و گزینش‌پذیری نانو کاتالیست منگنز اکسید بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی چند دیواره در فرایند حذف آلاینده‌ی نیتروژن اکسید [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]
 • گلوکز تهیه و مطالعه نانوذرات پلی‌آکریل‌آمید حکاکی شده برای تشخیص گلوکز در محیط آبی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 73-80]

ل

 • لایه نازک ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 25-30]

م

 • مزوپور کربنی بررسی جذب سطحی رنگ اورانژ G به‌وسیله نانو کامپوزیت Ag/CMK-3 [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]
 • مقاومت‌های کاغذ اثر گلی اکسال‌دار شدن پلی‌آکریل آمید بر مقاومت‌های کاغذهای خشک و تر [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 5-11]
 • مقاومت ورق تر اثر گلی اکسال‌دار شدن پلی‌آکریل آمید بر مقاومت‌های کاغذهای خشک و تر [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 5-11]
 • میکرواستخراج مایع- مایع پخشی شناسایی سموم آلی کلردار در نمونه‌های آب رودخانه به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در ستون باریک همراه با کروماتوگرافی گازی یونش شعله [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 13-22]
 • منیزیم اولئات تعیین بهترین روش سنتز نانوساختار منیزیم اکسید برای ساخت منیزیم اولئات به‌منظور تهیه بازدارنده خوردگی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-50]
 • منگنز اکسید تأثیر ایجاد گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار بر میزان فعالیت و گزینش‌پذیری نانو کاتالیست منگنز اکسید بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی چند دیواره در فرایند حذف آلاینده‌ی نیتروژن اکسید [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]
 • مواد افزودنی ساخت و فرمولاسیون ماده افزودنی ضد الکتریسیته ساکن برای گازوییل کم گوگرد [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 63-71]
 • مواد فعال قطب مثبت اثر کامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافیت بر کارایی باتری قابل شارژ روی – پلی‌آنیلین [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]

ن

 • نانوذرات حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 51-59]
 • نانوذرات روی‌اکسید سنتز نانوپودر ZnO دوپه شده با Cu تهیه شده به روش ترکیبی هم‌رسوبی و امواج فراصوت به‌منظور کارگیری در تهیه لاستیک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-49]
 • نانوذرات مغناطیسی ساخت دوپامین سولفامیک اسید تثبیت‌شده بر روی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و ویژگی کاتالیستی آن در سنتز مشتق‌های پلی هیدروکینولین و 2 و 3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 31-40]
 • نانوذره تهیه و مطالعه نانوذرات پلی‌آکریل‌آمید حکاکی شده برای تشخیص گلوکز در محیط آبی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 73-80]
 • نانورس بررسی ریزساختار نانوکامپوزیت‌های بر پایه آمیزه پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • نانو رنگدانه سنتز اکسیدهای مختلط نانوساختار CoxZn1-xAl2O4 با استفاده از سوخت کیتوزان و احتراق هیبریدی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 13-17]
 • نانوساختار منیزیم اکسید تعیین بهترین روش سنتز نانوساختار منیزیم اکسید برای ساخت منیزیم اولئات به‌منظور تهیه بازدارنده خوردگی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 41-50]
 • نانو فتوکاتالیست تهیه نانوکامپوزیت TiO2/Sb بر روی بستر نانولوله‌ی کربنی چند دیواره کربوکسیله و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی در تخریب رنگ‌های آزو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-61]
 • نانو کاتالیست مس اکسید کاربرد نانو ذرات مس اکسید در سنتز مشتقات پیرازولوفتالازین در اثر واکنش چندجزیی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-24]
 • نانوکامپوزیت بررسی ریزساختار نانوکامپوزیت‌های بر پایه آمیزه پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • نانوکامپوزیت تهیه نانوکامپوزیت TiO2/Sb بر روی بستر نانولوله‌ی کربنی چند دیواره کربوکسیله و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی در تخریب رنگ‌های آزو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-61]
 • نانو کامپوزیت بررسی جذب سطحی رنگ اورانژ G به‌وسیله نانو کامپوزیت Ag/CMK-3 [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]
 • نانولوله کربنی تهیه نانوکامپوزیت TiO2/Sb بر روی بستر نانولوله‌ی کربنی چند دیواره کربوکسیله و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی در تخریب رنگ‌های آزو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-61]
 • نانولوله‌های کربنی چند دیواره تأثیر ایجاد گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار بر میزان فعالیت و گزینش‌پذیری نانو کاتالیست منگنز اکسید بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی چند دیواره در فرایند حذف آلاینده‌ی نیتروژن اکسید [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]
 • نیتروژن اکسید تأثیر ایجاد گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار بر میزان فعالیت و گزینش‌پذیری نانو کاتالیست منگنز اکسید بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی چند دیواره در فرایند حذف آلاینده‌ی نیتروژن اکسید [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 37-46]
 • نسبت بهره خروجی مدل‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب خنک‌کننده در فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای شیرین‌سازی آب شور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]
 • نسبت مولی اثر نسبت مولی اصلاح‌کننده به نانوذرات تیتانیا در حذف استرانسیم و مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی مربوط [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 41-49]

و

 • واحد تقطیر اتمسفریک نفت خام کاهش مصرف انرژی در واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه تبریز با استفاده از تجزیه اکسرژی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 73-83]
 • واکنش تک ظرفی بررسی ویژگی کاتالیستی L-پیرولیدین-2-کربوکسیلیک اسید-4-هیدروژن سولفات تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل در سنتز ایمیدازول‌های 3 و 4 استخلافی بدون حضور حلال [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 61-70]
 • واکنش چندجزیی کاربرد نانو ذرات مس اکسید در سنتز مشتقات پیرازولوفتالازین در اثر واکنش چندجزیی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-24]
 • واکنش چندجزیی بررسی ویژگی کاتالیستی L-پیرولیدین-2-کربوکسیلیک اسید-4-هیدروژن سولفات تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل در سنتز ایمیدازول‌های 3 و 4 استخلافی بدون حضور حلال [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 61-70]
 • واکنش سبز بررسی ویژگی کاتالیستی L-پیرولیدین-2-کربوکسیلیک اسید-4-هیدروژن سولفات تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل در سنتز ایمیدازول‌های 3 و 4 استخلافی بدون حضور حلال [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 61-70]
 • ویژگی ضد باکتری سنتز و بررسی اثر ضد باکتری مشتق جدید تتراآزوکالیکس [4] آرن بر باکتری باسیلوس سرئوس [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 23-30]
 • ویژگی‌های مکانیکی سنتز پرکننده‌ی نانو سیلیکون کاربید آمین دار شده و کاربرد آن به‌منظور بهبود ویژگی‌های مکانیکی کامپوزیت بر پایه‌ی رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

ه

 • هیدروژل ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 25-30]