نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگرمکن خورشیدی مد لسازی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با استفاده نانوسیالات [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-15]
 • آتورواستاتین اندازه‌گیری آتورواستاتین در نمونه‌های قرص با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی براساس جامدکردن قطره شناور و بهینه‌سازی طرح مرکب مرکزی با استفاده از سوانگاری مایع با عملکرد بالا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 79-86]
 • آزمون رهایش بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلیƐ-کاپرولاکتون [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • آلاینده‌های شیمیایی پالایش زیستی آلاینده‌های فلزهای سنگین با استفاده از باکتری: بررسی اثر شرایط فرایندی به کمک روش طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • آنتی‌باکتریال بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلیƐ-کاپرولاکتون [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • آنتی دیابت تهیه داروی رزی‌گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 131-137]
 • آنزیم کولین‌اکسیداز ساخت نانوزیست‌حسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز برای آشکارسازی سم دیازینون و مقایسه عملکرد آن با سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 139-151]
 • آواندیا تهیه داروی رزی‌گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 131-137]

ا

 • اتیلن گلیکول تهیه یک کاتالسیت ساده و ارزان با الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با سدیم دودسیل سولفات دارای نیکل برای اکسایش الکتروکاتالیستی اتیلن گلیکول [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 49-57]
 • اثر ضداکسیدانی تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آلانین و بررسی ویژگی ضد باکتری و ضداکسیدانی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 27-35]
 • اثر ضد باکتری تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آلانین و بررسی ویژگی ضد باکتری و ضداکسیدانی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 27-35]
 • اختلاط فراصوت بررسی هم‌زمان اثرات افزودنی نانوآلومینیم و فرایند اختلاط بر رفتار گرمایی مخلوط ترمیتی حاوی مس اکسید [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-58]
 • ازدیاد برداشت نفت تهیه و شناسایی چهار مایع یونی آب‌دوست و کاربرد آن‌ها در ازدیاد برداشت نفت [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • استخراج تهیه بسپارهای قالب مولکولی نانوحفره به منظور استخراج ترکیب نارینجنین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-75]
 • استخراج نقره بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 17-26]
 • استرانسیم فرریت کاربرد نانوذره‌های استرانسیم فرریت برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح نانومولار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 122-113]
 • اکریلونیتریل تهیه و بررسی ریزساختار نانوچندسازه زیست‌تخریب‌پذیر پایه پلی‌لاکتیک اسید/ لاستیک اکریلونیتریل بوتادی‌ان/ نانورس: اثرمقدار اکریلونیتریل [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • اکسایش کامل حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسایش کاتالیستی در دمای پایین در حضور نانوکاتالیست Pd/Al2O3-Clinoptilolite تقویت‌شده با CeO2 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]
 • اکسایش هوای مرطوب تصفیه کاستیک دورریز واحدهای پتروشیمی با استفاده از فرایند اکسایش هوای مرطوب [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • ال-سیستئین تهیه و شناسایی پلیایندول/ نانوذره‌های نقره و استفاده از آن در طراحی حسگر الکتروشیمیایی ال-سیستئین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 37-45]
 • الفین شبیه‌سازی افزایش بازده تولید الفین‌های سبک از متانول با استفاده از کاتالیست زئولیتی HZSM-5 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-87]
 • الکترود اصلاح‌شده تهیه یک کاتالسیت ساده و ارزان با الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با سدیم دودسیل سولفات دارای نیکل برای اکسایش الکتروکاتالیستی اتیلن گلیکول [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 49-57]
 • الکترود کربن شیشه‌ای تهیه و شناسایی پلیایندول/ نانوذره‌های نقره و استفاده از آن در طراحی حسگر الکتروشیمیایی ال-سیستئین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 37-45]
 • الکتروریسی بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلیƐ-کاپرولاکتون [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • الکتروکاتالیست تهیه چندسازه نانولوله‌های کربنی/ پلاتین بلک و کاربرد آن برای الکتروکاتالیست واکنش آزادسازی هیدروژن [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 111-118]
 • الگوی سینتیکی طراحی حامل دارویی هوشمند بر پایه کربوکسی متیل‌سلولز-آکریل‌آمید به‌عنوان سامانه حلقه-بسته رسانش دارو و بررسی سینتیکی رهایش انسولین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • امواج فراصوت سنتز، تعیین ساختار و بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید و بسپار کوئوردیناسیونی آن به‌عنوان پیش‌ماده در ابعاد نانو و توده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-11]
 • انتشار NO بررسی انتشار نیتروژن اکسید در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی با دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 123-132]
 • انتقال گرما جابه‌جایی آزاد مد لسازی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با استفاده نانوسیالات [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-15]
 • انرژی خورشید. مدل‌سازی مد لسازی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با استفاده نانوسیالات [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-15]
 • انرژی فعال‌سازی سینتیک تخریب گرمایی نانوچندسازه پلی‌متیل متاکریلات/ نقره تهیه‌شده به روش بسپارش نوری درجا با حد واسط اینفرتر نوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • اینفرتر نوری سینتیک تخریب گرمایی نانوچندسازه پلی‌متیل متاکریلات/ نقره تهیه‌شده به روش بسپارش نوری درجا با حد واسط اینفرتر نوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]

ب

 • بازدارنده خوردگی بررسی دو ترکیب آلی دارای گروه عاملی نیترو به‌عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 103-111]
 • بازدارنده خوردگی سبز متوکلوپرامید: بازدارنده‌ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محلول 5/0 مولار فسفریک اسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-69]
 • بازشناختی مولکولی کاربرد کالیکس‌آرن‌های عامل‌دار شده به‌عنوان گیرنده [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • باز شناسایی مولکول‌های فعال زیستی بازشناختی دوپامین با استفاده از دوپار کینون–هیدروکینون کالیکس[4]آرن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 123-129]
 • بی‌پیریدین فعالیت ضدسرطان کمپلکس‌های وانادیم با بی‌پیریدین و فنانترولین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 81-87]
 • برهم‌کنش میان‌کنش مطالعه برهم‌کنش DNA تیموس گاوی با کمپلکس رنیم (I)تری‌کربونیل با لیگاند شیف‌باز دودندانه با روش‌های متفاوت طیف‌سنجی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 69-80]
 • بسپارش رادیکالی کنترل‌شده تهیه پلی‌وینیل استات با خلوص بالا از بسپارش رادیکالی کنترل‌شده تک مرحله‌ای در حضور کاتالیست کبالت با استفاده از ذره‌های شبکه‌ای پلی‌وینیل استات تعلیقی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 119-130]
 • بسپارش رسوبی تهیه بسپارهای قالب مولکولی نانوحفره به منظور استخراج ترکیب نارینجنین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-75]
 • بسپارهای قالب مولکولی تهیه بسپارهای قالب مولکولی نانوحفره به منظور استخراج ترکیب نارینجنین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-75]
 • بنتونیت تهیه، شناسایی و بررسی کاربرد نانوچندسازه ZnO/Bentonite در حذف نیترات از آب‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • به ریلیانت کرزیل به لو ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-94]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی افزایش بازده تولید الفین‌های سبک از متانول با استفاده از کاتالیست زئولیتی HZSM-5 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-87]

پ

 • پایداری گرمایی سینتیک تخریب گرمایی نانوچندسازه پلی‌متیل متاکریلات/ نقره تهیه‌شده به روش بسپارش نوری درجا با حد واسط اینفرتر نوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • پالادیم بهینه‌سازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین N-اکسایدها و بنزوفوران‌ها برای تهیه ترکیب‌هایی با ویژگی‌های زیستی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 95-101]
 • پالادیم اندازه‌گیری پالادیم به روش میکرو استخراج فاز مایع جانشینی به‌کمک میکروقیف و همزن مغناطیسی و بهینه‌سازی به‌کمک طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-155]
 • پالادیم بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت با به‌کارگیری نانوذره‌های مغناطیسی اصلاح‌شده و طیف‌سنجی جذب اتمی شعله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 89-95]
 • پیریدین تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آلانین و بررسی ویژگی ضد باکتری و ضداکسیدانی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 27-35]
 • پلی (Ɛ-کاپرولاکتون) بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلیƐ-کاپرولاکتون [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • پلاتین بلک تهیه چندسازه نانولوله‌های کربنی/ پلاتین بلک و کاربرد آن برای الکتروکاتالیست واکنش آزادسازی هیدروژن [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 111-118]
 • پلی‌ایندول تهیه و شناسایی پلیایندول/ نانوذره‌های نقره و استفاده از آن در طراحی حسگر الکتروشیمیایی ال-سیستئین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 37-45]
 • پلی‌لاکتیک اسید تهیه و بررسی ریزساختار نانوچندسازه زیست‌تخریب‌پذیر پایه پلی‌لاکتیک اسید/ لاستیک اکریلونیتریل بوتادی‌ان/ نانورس: اثرمقدار اکریلونیتریل [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • پلی‌وینیل استات تهیه پلی‌وینیل استات با خلوص بالا از بسپارش رادیکالی کنترل‌شده تک مرحله‌ای در حضور کاتالیست کبالت با استفاده از ذره‌های شبکه‌ای پلی‌وینیل استات تعلیقی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 119-130]
 • پوست هسته هلو سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای کاهش متیلن بلو و ردآمین B [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 83-92]
 • پوشش محافظ موقت بررسی دو ترکیب آلی دارای گروه عاملی نیترو به‌عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 103-111]
 • پویشگری ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-94]
 • پیوند به DNA مطالعه برهم‌کنش DNA تیموس گاوی با کمپلکس رنیم (I)تری‌کربونیل با لیگاند شیف‌باز دودندانه با روش‌های متفاوت طیف‌سنجی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 69-80]

ت

 • تتراهیدروبنزو [b] پیران‌ها به‌کارگیری 1 و 10 فنانترولین به‌عنوان کاتالیست چندکاره در سنتز تتراهیدرو بنزو [b] پیران‌ها در محیط آبی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 17-24]
 • تجزیه آب دریا اندازه‌گیری مقادیر ناچیز 4- کلروفنل در نمونه‌های آب دریا با استفاده از طیف‌نورسنجی پس از استخراج جذبی آن به‌وسیله میله چرخان پوشش‌دار شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-143]
 • تجزیه گرمایی و انرژی فعال‌سازی بررسی هم‌زمان اثرات افزودنی نانوآلومینیم و فرایند اختلاط بر رفتار گرمایی مخلوط ترمیتی حاوی مس اکسید [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-58]
 • تخریب پارا نیتروفنل تخریب پارانیتروفنل ( PNP ) در محیط آبی با استفاده از فوتوکاتالیست های پایه تنگستن اکسید فعال شده با نور مرئی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 25-36]
 • تخلخل بررسی عوامل مؤثر در فرایند تهیه گرانول‌های کروی متخلخل کلسیم‌فسفات به روش روغن دوار [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • تری‌استیل‌سلولز ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-94]
 • ترکیب‌های اسپیرو تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و بررسی رفتار کاتالیستی آن در تهیه ′1-آریل-′2-(2-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-5،′3-پیرولین]-3،′2-دی‌اون‌ها [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • ترمیت Al/CuO بررسی هم‌زمان اثرات افزودنی نانوآلومینیم و فرایند اختلاط بر رفتار گرمایی مخلوط ترمیتی حاوی مس اکسید [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-58]
 • تصفیه پساب تصفیه کاستیک دورریز واحدهای پتروشیمی با استفاده از فرایند اکسایش هوای مرطوب [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • تولوئن حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسایش کاتالیستی در دمای پایین در حضور نانوکاتالیست Pd/Al2O3-Clinoptilolite تقویت‌شده با CeO2 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]

ج

 • جاذب پالایش زیستی آلاینده‌های فلزهای سنگین با استفاده از باکتری: بررسی اثر شرایط فرایندی به کمک روش طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • جاذب سنتز و شناسایی نانوجاذب گرافن مغناطیسی تثبیت‌شده روی بسپار نایلون6 و به‌کارگیری آن برای حذف آلاینده یون سرب (II) از محلول آبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 113-122]
 • جذب زیستی پالایش زیستی آلاینده‌های فلزهای سنگین با استفاده از باکتری: بررسی اثر شرایط فرایندی به کمک روش طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • جذب و واجذب کاتالیست تهیه پلی‌وینیل استات با خلوص بالا از بسپارش رادیکالی کنترل‌شده تک مرحله‌ای در حضور کاتالیست کبالت با استفاده از ذره‌های شبکه‌ای پلی‌وینیل استات تعلیقی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 119-130]
 • جفت‌شدن اکسایشی بهینه‌سازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین N-اکسایدها و بنزوفوران‌ها برای تهیه ترکیب‌هایی با ویژگی‌های زیستی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 95-101]

چ

 • چقرمگی تهیه و بررسی ریزساختار نانوچندسازه زیست‌تخریب‌پذیر پایه پلی‌لاکتیک اسید/ لاستیک اکریلونیتریل بوتادی‌ان/ نانورس: اثرمقدار اکریلونیتریل [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]

ح

 • حذف سنتز و شناسایی نانوجاذب گرافن مغناطیسی تثبیت‌شده روی بسپار نایلون6 و به‌کارگیری آن برای حذف آلاینده یون سرب (II) از محلول آبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 113-122]
 • حذف آرسنات بررسی الگو هم‌دما و سینتیک جذب یون آرسنات از محلول آبی با جاذب ZIF-8 تهیه شده به روش آب‌گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-69]
 • حذف نیترات تهیه، شناسایی و بررسی کاربرد نانوچندسازه ZnO/Bentonite در حذف نیترات از آب‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • حساس کننده بررسی ویژگی‌های فتوولتایی سلول خورشیدی بسپاری حاوی نقاط کوانتومی با لیگاند پروسکایتی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-48]
 • حسگر تهیه و شناسایی پلیایندول/ نانوذره‌های نقره و استفاده از آن در طراحی حسگر الکتروشیمیایی ال-سیستئین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 37-45]
 • حسگر اثر افزودنی‌های متفاوت بر ویژگی‌های حسگری قلع دی‌اکسید [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 5-15]
 • حسگر الکتروشیمیایی حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین فنتانیل با الکترود اصلاح‌شده با نانولوله کربنی و نانوذرات آهن (III) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 103-110]
 • حلقه- بسته طراحی حامل دارویی هوشمند بر پایه کربوکسی متیل‌سلولز-آکریل‌آمید به‌عنوان سامانه حلقه-بسته رسانش دارو و بررسی سینتیکی رهایش انسولین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]

خ

 • خلیج چابهار اندازه‌گیری مقادیر ناچیز 4- کلروفنل در نمونه‌های آب دریا با استفاده از طیف‌نورسنجی پس از استخراج جذبی آن به‌وسیله میله چرخان پوشش‌دار شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-143]
 • خوردگی اتمسفری بررسی دو ترکیب آلی دارای گروه عاملی نیترو به‌عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 103-111]

د

 • دیابت نوع II تهیه داروی رزی‌گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 131-137]
 • داروی رزی‌گلیتازون تهیه داروی رزی‌گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 131-137]
 • دیازینون ساخت نانوزیست‌حسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز برای آشکارسازی سم دیازینون و مقایسه عملکرد آن با سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 139-151]
 • دیگ بخار HRSG بررسی انتشار نیتروژن اکسید در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی با دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 123-132]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی انتشار نیتروژن اکسید در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی با دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 123-132]
 • دوبعدی مد لسازی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با استفاده نانوسیالات [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-15]
 • دوپامین بازشناختی دوپامین با استفاده از دوپار کینون–هیدروکینون کالیکس[4]آرن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 123-129]

ذ

 • ذرات بلوری ZIF-8 بررسی الگو هم‌دما و سینتیک جذب یون آرسنات از محلول آبی با جاذب ZIF-8 تهیه شده به روش آب‌گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-69]
 • ذره‌های پلی‌وینیل استات تعلیقی شبکه‌ای تهیه پلی‌وینیل استات با خلوص بالا از بسپارش رادیکالی کنترل‌شده تک مرحله‌ای در حضور کاتالیست کبالت با استفاده از ذره‌های شبکه‌ای پلی‌وینیل استات تعلیقی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 119-130]
 • ذره‌های کروی بررسی عوامل مؤثر در فرایند تهیه گرانول‌های کروی متخلخل کلسیم‌فسفات به روش روغن دوار [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • ذره‌های مزومتخلخل تیتانیا-منیزیا تهیه و شناسایی ذره‌های مزومتخلخل TiO2- MgO با استفاده از هم‌بسپارهای متفاوت برای حمل داروی سیمواستاتین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-140]

ر

 • رسانایی تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 59-67]
 • رنگ‌های آلی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای کاهش متیلن بلو و ردآمین B [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 83-92]
 • رهایش دارو تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 59-67]
 • روی‌اکسید تهیه، شناسایی و بررسی کاربرد نانوچندسازه ZnO/Bentonite در حذف نیترات از آب‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • روش انعقاد قطره‌ای بررسی اثر پیش ماده بر ویژگی و عملکرد کاتالیستی نانوگاما آلومینای تهیه شده با روش انعقاد قطره‌ای [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 151-158]
 • روش تاگوچی بررسی عوامل مؤثر در فرایند تهیه گرانول‌های کروی متخلخل کلسیم‌فسفات به روش روغن دوار [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی اندازه‌گیری آتورواستاتین در نمونه‌های قرص با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی براساس جامدکردن قطره شناور و بهینه‌سازی طرح مرکب مرکزی با استفاده از سوانگاری مایع با عملکرد بالا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 79-86]
 • روش هامرز تهیه و شناسایی گرافن اکسید تهیه‌شده به روش هامرز پیشرفته و بررسی عملکرد آن به‌عنوان پایه کاتالیست در واکنش گوگردزدایی هیدروژنی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 71-78]
 • روغن موتور چند درجه‌ای بررسی اثر ضدسایشی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در روغن موتور چند درجه‌ای در مقایسه با روغن موتور معمولی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • روی (ІІ) اکسید سنتز، تعیین ساختار و بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید و بسپار کوئوردیناسیونی آن به‌عنوان پیش‌ماده در ابعاد نانو و توده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-11]

س

 • سیال بررسی تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره بر ضریب انتقال گرما و گرانروی سیال پلی‌الفاالفین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • ستون آلومینا تهیه پلی‌وینیل استات با خلوص بالا از بسپارش رادیکالی کنترل‌شده تک مرحله‌ای در حضور کاتالیست کبالت با استفاده از ذره‌های شبکه‌ای پلی‌وینیل استات تعلیقی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 119-130]
 • سد باطله بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 17-26]
 • سدیم بوروهیدرات سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای کاهش متیلن بلو و ردآمین B [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 83-92]
 • سرب سولفید بررسی ویژگی‌های فتوولتایی سلول خورشیدی بسپاری حاوی نقاط کوانتومی با لیگاند پروسکایتی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-48]
 • سیلیکا ارزیابی روش لایه‌نشانی داغ برای ساخت غشای سرامیکی چندسازه‌ای [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-59]
 • سیلیکای مزوپور سنتز میکروسیلیکای مزوپور کروی‌شکل و کاربرد آن به‌عنوان فاز ساکن معکوس در سوانگاری مایعی با کارایی بالا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 39-50]
 • سلول خورشیدی بسپاری بررسی ویژگی‌های فتوولتایی سلول خورشیدی بسپاری حاوی نقاط کوانتومی با لیگاند پروسکایتی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-48]
 • سلول خورشیدی سه‌تایی بررسی ویژگی‌های فتوولتایی سلول خورشیدی بسپاری حاوی نقاط کوانتومی با لیگاند پروسکایتی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-48]
 • سمیت فعالیت ضدسرطان کمپلکس‌های وانادیم با بی‌پیریدین و فنانترولین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 81-87]
 • سیمواستاتین تهیه و شناسایی ذره‌های مزومتخلخل TiO2- MgO با استفاده از هم‌بسپارهای متفاوت برای حمل داروی سیمواستاتین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-140]
 • سنتز آب گرمایی تخریب پارانیتروفنل ( PNP ) در محیط آبی با استفاده از فوتوکاتالیست های پایه تنگستن اکسید فعال شده با نور مرئی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 25-36]
 • سینتیک بررسی الگو هم‌دما و سینتیک جذب یون آرسنات از محلول آبی با جاذب ZIF-8 تهیه شده به روش آب‌گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-69]
 • سینتیک تخریب سینتیک تخریب گرمایی نانوچندسازه پلی‌متیل متاکریلات/ نقره تهیه‌شده به روش بسپارش نوری درجا با حد واسط اینفرتر نوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • سوانگاری مایع با کارایی بالا تهیه آلانین متیل استر-کالیکس[4]آرن پیوند شده به سیلیکا به‌عنوان فاز ساکن دستوار در سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 97-103]
 • سوانگاری مایعی با کارایی بالا سنتز میکروسیلیکای مزوپور کروی‌شکل و کاربرد آن به‌عنوان فاز ساکن معکوس در سوانگاری مایعی با کارایی بالا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 39-50]
 • سوانگاری مایع با کارایی بالا (HPLC) ساخت نانوزیست‌حسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز برای آشکارسازی سم دیازینون و مقایسه عملکرد آن با سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 139-151]
 • سولفامیک اسید ساخت نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عامل‌دار شده با سولفامیک اسید و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست توانا و قابل بازیابی در سنتز مشتق‌های 1،4-دی‌هیدروپیریدین و 2،3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • سولفونیل کلرید بررسی اثرات زیستی ترکیبات سولفونامید-شیف باز پوشش داده‌شده با میکروذرات روی اکسید و مس (II) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • سونوشیمی حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسایش کاتالیستی در دمای پایین در حضور نانوکاتالیست Pd/Al2O3-Clinoptilolite تقویت‌شده با CeO2 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]

ش

 • شبکه‌های بسپار سینتیک تخریب گرمایی نانوچندسازه پلی‌متیل متاکریلات/ نقره تهیه‌شده به روش بسپارش نوری درجا با حد واسط اینفرتر نوری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی افزایش بازده تولید الفین‌های سبک از متانول با استفاده از کاتالیست زئولیتی HZSM-5 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-87]
 • شیف باز بررسی اثرات زیستی ترکیبات سولفونامید-شیف باز پوشش داده‌شده با میکروذرات روی اکسید و مس (II) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • شیمی سبز ساخت نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عامل‌دار شده با سولفامیک اسید و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست توانا و قابل بازیابی در سنتز مشتق‌های 1،4-دی‌هیدروپیریدین و 2،3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • شناسایی ویژگی کاتالیست بررسی اثر پیش ماده بر ویژگی و عملکرد کاتالیستی نانوگاما آلومینای تهیه شده با روش انعقاد قطره‌ای [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 151-158]

ض

 • ضدباکتری تهیه نانوآمیزه نایلون 6،6- نقره و بررسی ریخت و ویژگی‌های ضد باکتریایی آن [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 93-102]
 • ضدباکتریایی سنتز، تعیین ساختار و بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید و بسپار کوئوردیناسیونی آن به‌عنوان پیش‌ماده در ابعاد نانو و توده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-11]
 • ضدسایش بررسی اثر ضدسایشی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در روغن موتور چند درجه‌ای در مقایسه با روغن موتور معمولی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • ضریب رسانایی گرمایی بررسی تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره بر ضریب انتقال گرما و گرانروی سیال پلی‌الفاالفین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]

ط

 • طراحی آزمایش پالایش زیستی آلاینده‌های فلزهای سنگین با استفاده از باکتری: بررسی اثر شرایط فرایندی به کمک روش طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • طراحی آزمایش اندازه‌گیری آتورواستاتین در نمونه‌های قرص با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی براساس جامدکردن قطره شناور و بهینه‌سازی طرح مرکب مرکزی با استفاده از سوانگاری مایع با عملکرد بالا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 79-86]
 • طراحی پاسخ سطح اندازه‌گیری پالادیم به روش میکرو استخراج فاز مایع جانشینی به‌کمک میکروقیف و همزن مغناطیسی و بهینه‌سازی به‌کمک طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-155]
 • طیف‌سنجی جذب اتمی شعله بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت با به‌کارگیری نانوذره‌های مغناطیسی اصلاح‌شده و طیف‌سنجی جذب اتمی شعله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 89-95]
 • طیف‌سنجی رهبندی الکتروشیمیایی متوکلوپرامید: بازدارنده‌ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محلول 5/0 مولار فسفریک اسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-69]
 • طیف‌نورسنجی اندازه‌گیری مقادیر ناچیز 4- کلروفنل در نمونه‌های آب دریا با استفاده از طیف‌نورسنجی پس از استخراج جذبی آن به‌وسیله میله چرخان پوشش‌دار شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-143]

ع

 • عبوردهی گاز ارزیابی روش لایه‌نشانی داغ برای ساخت غشای سرامیکی چندسازه‌ای [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-59]

غ

 • غشای سرامیکی ارزیابی روش لایه‌نشانی داغ برای ساخت غشای سرامیکی چندسازه‌ای [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-59]
 • غلظت بحرانی میسل تهیه و شناسایی چهار مایع یونی آب‌دوست و کاربرد آن‌ها در ازدیاد برداشت نفت [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]

ف

 • فاز ساکن دستوار تهیه آلانین متیل استر-کالیکس[4]آرن پیوند شده به سیلیکا به‌عنوان فاز ساکن دستوار در سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 97-103]
 • فاز ساکن معکوس سنتز میکروسیلیکای مزوپور کروی‌شکل و کاربرد آن به‌عنوان فاز ساکن معکوس در سوانگاری مایعی با کارایی بالا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 39-50]
 • فتوکاتالیست بررسی ویژگی مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذره‌های Fe3O4 پس از پوشش‌دهی با ZnO و TiO2 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 105-112]
 • فراصوت تهیه نانوآمیزه نایلون 6،6- نقره و بررسی ریخت و ویژگی‌های ضد باکتریایی آن [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 93-102]
 • فرایند اکسایش پیشرفته تخریب پارانیتروفنل ( PNP ) در محیط آبی با استفاده از فوتوکاتالیست های پایه تنگستن اکسید فعال شده با نور مرئی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 25-36]
 • فرایند اکسایش پیشرفته تصفیه کاستیک دورریز واحدهای پتروشیمی با استفاده از فرایند اکسایش هوای مرطوب [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • فرایند سیانیدشدن بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 17-26]
 • فروشویی اسیدی بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 17-26]
 • فعالیت ضدباکتری بررسی اثرات زیستی ترکیبات سولفونامید-شیف باز پوشش داده‌شده با میکروذرات روی اکسید و مس (II) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • فعال‌سازی پیوند کربن- هیدروژن بهینه‌سازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین N-اکسایدها و بنزوفوران‌ها برای تهیه ترکیب‌هایی با ویژگی‌های زیستی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 95-101]
 • فلزهای سنگین پالایش زیستی آلاینده‌های فلزهای سنگین با استفاده از باکتری: بررسی اثر شرایط فرایندی به کمک روش طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 141-150]
 • فیلم بسپاری حسگر ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-94]
 • فنانترولین به‌کارگیری 1 و 10 فنانترولین به‌عنوان کاتالیست چندکاره در سنتز تتراهیدرو بنزو [b] پیران‌ها در محیط آبی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 17-24]
 • فنانترولین فعالیت ضدسرطان کمپلکس‌های وانادیم با بی‌پیریدین و فنانترولین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 81-87]
 • فنتانیل حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین فنتانیل با الکترود اصلاح‌شده با نانولوله کربنی و نانوذرات آهن (III) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 103-110]
 • فوتوکاتالیست تنگستن اکسید تخریب پارانیتروفنل ( PNP ) در محیط آبی با استفاده از فوتوکاتالیست های پایه تنگستن اکسید فعال شده با نور مرئی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 25-36]
 • فولاد نرم متوکلوپرامید: بازدارنده‌ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محلول 5/0 مولار فسفریک اسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-69]
 • فولاد نرم بررسی دو ترکیب آلی دارای گروه عاملی نیترو به‌عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 103-111]

ق

 • قالب مولکولی روی میله اندازه‌گیری مقادیر ناچیز 4- کلروفنل در نمونه‌های آب دریا با استفاده از طیف‌نورسنجی پس از استخراج جذبی آن به‌وسیله میله چرخان پوشش‌دار شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-143]
 • قطبش پتانسیودینامیک متوکلوپرامید: بازدارنده‌ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محلول 5/0 مولار فسفریک اسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-69]
 • قلع دی‌اکسید اثر افزودنی‌های متفاوت بر ویژگی‌های حسگری قلع دی‌اکسید [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 5-15]

ک

 • کاتالیست شبیه‌سازی افزایش بازده تولید الفین‌های سبک از متانول با استفاده از کاتالیست زئولیتی HZSM-5 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 77-87]
 • کاتالیست چندمنظوره به‌کارگیری 1 و 10 فنانترولین به‌عنوان کاتالیست چندکاره در سنتز تتراهیدرو بنزو [b] پیران‌ها در محیط آبی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 17-24]
 • کاتالیست ناهمگن تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و بررسی رفتار کاتالیستی آن در تهیه ′1-آریل-′2-(2-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-5،′3-پیرولین]-3،′2-دی‌اون‌ها [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • کاستیک دورریز تصفیه کاستیک دورریز واحدهای پتروشیمی با استفاده از فرایند اکسایش هوای مرطوب [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • کالیکس[4]آرن تهیه آلانین متیل استر-کالیکس[4]آرن پیوند شده به سیلیکا به‌عنوان فاز ساکن دستوار در سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 97-103]
 • کالیکس[4]آرن بازشناختی دوپامین با استفاده از دوپار کینون–هیدروکینون کالیکس[4]آرن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 123-129]
 • کالیکس[4]آرن دوپارها بازشناختی دوپامین با استفاده از دوپار کینون–هیدروکینون کالیکس[4]آرن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 123-129]
 • کالیکس[4]آرن کینون بازشناختی دوپامین با استفاده از دوپار کینون–هیدروکینون کالیکس[4]آرن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 123-129]
 • کالیکس‌آرن کاربرد کالیکس‌آرن‌های عامل‌دار شده به‌عنوان گیرنده [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • کربوکسی‌متیل‌سلولز طراحی حامل دارویی هوشمند بر پایه کربوکسی متیل‌سلولز-آکریل‌آمید به‌عنوان سامانه حلقه-بسته رسانش دارو و بررسی سینتیکی رهایش انسولین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • کشش بین سطحی تهیه و شناسایی چهار مایع یونی آب‌دوست و کاربرد آن‌ها در ازدیاد برداشت نفت [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • کشش بین سطحی تهیه و بررسی ریزساختار نانوچندسازه زیست‌تخریب‌پذیر پایه پلی‌لاکتیک اسید/ لاستیک اکریلونیتریل بوتادی‌ان/ نانورس: اثرمقدار اکریلونیتریل [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • کلسیم‌فسفات دوفازی بررسی عوامل مؤثر در فرایند تهیه گرانول‌های کروی متخلخل کلسیم‌فسفات به روش روغن دوار [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • کمپلکس رنیم مطالعه برهم‌کنش DNA تیموس گاوی با کمپلکس رنیم (I)تری‌کربونیل با لیگاند شیف‌باز دودندانه با روش‌های متفاوت طیف‌سنجی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 69-80]
 • کمپلکس وانادیم فعالیت ضدسرطان کمپلکس‌های وانادیم با بی‌پیریدین و فنانترولین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 81-87]

گ

 • گاما آلومینا بررسی اثر پیش ماده بر ویژگی و عملکرد کاتالیستی نانوگاما آلومینای تهیه شده با روش انعقاد قطره‌ای [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 151-158]
 • گیاه گل آرونه سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای کاهش متیلن بلو و ردآمین B [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 83-92]
 • گرافن سنتز و شناسایی نانوجاذب گرافن مغناطیسی تثبیت‌شده روی بسپار نایلون6 و به‌کارگیری آن برای حذف آلاینده یون سرب (II) از محلول آبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 113-122]
 • گرافن اکسید تهیه و شناسایی گرافن اکسید تهیه‌شده به روش هامرز پیشرفته و بررسی عملکرد آن به‌عنوان پایه کاتالیست در واکنش گوگردزدایی هیدروژنی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 71-78]
 • گرانروی بررسی تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره بر ضریب انتقال گرما و گرانروی سیال پلی‌الفاالفین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • گرانول بررسی عوامل مؤثر در فرایند تهیه گرانول‌های کروی متخلخل کلسیم‌فسفات به روش روغن دوار [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • گرانول‌سازی بررسی اثر پیش ماده بر ویژگی و عملکرد کاتالیستی نانوگاما آلومینای تهیه شده با روش انعقاد قطره‌ای [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 151-158]
 • گرماکافت سنتز، تعیین ساختار و بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید و بسپار کوئوردیناسیونی آن به‌عنوان پیش‌ماده در ابعاد نانو و توده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-11]
 • گیرنده کاربرد کالیکس‌آرن‌های عامل‌دار شده به‌عنوان گیرنده [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • گزینش‌پذیری تهیه بسپارهای قالب مولکولی نانوحفره به منظور استخراج ترکیب نارینجنین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-75]
 • گلوکز اکسیداز طراحی حامل دارویی هوشمند بر پایه کربوکسی متیل‌سلولز-آکریل‌آمید به‌عنوان سامانه حلقه-بسته رسانش دارو و بررسی سینتیکی رهایش انسولین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • گوار تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 59-67]
 • گوگردزدایی هیدروژنی تهیه و شناسایی گرافن اکسید تهیه‌شده به روش هامرز پیشرفته و بررسی عملکرد آن به‌عنوان پایه کاتالیست در واکنش گوگردزدایی هیدروژنی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 71-78]

ل

 • لایه‌نشانی داغ ارزیابی روش لایه‌نشانی داغ برای ساخت غشای سرامیکی چندسازه‌ای [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-59]
 • لیگاند شیف باز مطالعه برهم‌کنش DNA تیموس گاوی با کمپلکس رنیم (I)تری‌کربونیل با لیگاند شیف‌باز دودندانه با روش‌های متفاوت طیف‌سنجی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 69-80]

م

 • مایع‌های یونی آب‌دوست تهیه و شناسایی چهار مایع یونی آب‌دوست و کاربرد آن‌ها در ازدیاد برداشت نفت [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • مایع یونی کایرال تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آلانین و بررسی ویژگی ضد باکتری و ضداکسیدانی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 27-35]
 • مبدل گرمایی مد لسازی و شبیه سازی آبگرمکن های خورشیدی با استفاده نانوسیالات [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 5-15]
 • متوکلوپرامید متوکلوپرامید: بازدارنده‌ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محلول 5/0 مولار فسفریک اسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 61-69]
 • محلول آبی بررسی الگو هم‌دما و سینتیک جذب یون آرسنات از محلول آبی با جاذب ZIF-8 تهیه شده به روش آب‌گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-69]
 • مدل‌سازی بررسی انتشار نیتروژن اکسید در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی با دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 123-132]
 • معدن آهنگران بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 17-26]
 • میکرو استخراج فاز مایع جانشینی اندازه‌گیری پالادیم به روش میکرو استخراج فاز مایع جانشینی به‌کمک میکروقیف و همزن مغناطیسی و بهینه‌سازی به‌کمک طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-155]
 • میکروذرات روی اکسید بررسی اثرات زیستی ترکیبات سولفونامید-شیف باز پوشش داده‌شده با میکروذرات روی اکسید و مس (II) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • میکروذرات مس (II) اکسید بررسی اثرات زیستی ترکیبات سولفونامید-شیف باز پوشش داده‌شده با میکروذرات روی اکسید و مس (II) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-38]
 • میکروقیف اندازه‌گیری پالادیم به روش میکرو استخراج فاز مایع جانشینی به‌کمک میکروقیف و همزن مغناطیسی و بهینه‌سازی به‌کمک طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-155]
 • مگنتیت ساخت نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عامل‌دار شده با سولفامیک اسید و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست توانا و قابل بازیابی در سنتز مشتق‌های 1،4-دی‌هیدروپیریدین و 2،3-دی‌هیدروکینازولین [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • منگنز ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-94]
 • مواد افزودنی اثر افزودنی‌های متفاوت بر ویژگی‌های حسگری قلع دی‌اکسید [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 5-15]
 • مواد مزوحفره بررسی اثر پیش ماده بر ویژگی و عملکرد کاتالیستی نانوگاما آلومینای تهیه شده با روش انعقاد قطره‌ای [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 151-158]

ن

 • نارینجنین تهیه بسپارهای قالب مولکولی نانوحفره به منظور استخراج ترکیب نارینجنین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-75]
 • نایلون6 سنتز و شناسایی نانوجاذب گرافن مغناطیسی تثبیت‌شده روی بسپار نایلون6 و به‌کارگیری آن برای حذف آلاینده یون سرب (II) از محلول آبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 113-122]
 • نایلون ۶ تهیه نانوآمیزه نایلون 6،6- نقره و بررسی ریخت و ویژگی‌های ضد باکتریایی آن [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 93-102]
 • نانوالیاف بسپاری بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلیƐ-کاپرولاکتون [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-120]
 • نانوچندسازه تهیه، شناسایی و بررسی کاربرد نانوچندسازه ZnO/Bentonite در حذف نیترات از آب‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • نانوذرات سنتز، تعیین ساختار و بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی نانومیله‌های روی (ІІ) اکسید و بسپار کوئوردیناسیونی آن به‌عنوان پیش‌ماده در ابعاد نانو و توده [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 5-11]
 • نانوذرات بررسی هم‌زمان اثرات افزودنی نانوآلومینیم و فرایند اختلاط بر رفتار گرمایی مخلوط ترمیتی حاوی مس اکسید [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-58]
 • نانوذرات آهن (III) اکسید حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین فنتانیل با الکترود اصلاح‌شده با نانولوله کربنی و نانوذرات آهن (III) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 103-110]
 • نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید بررسی اثر ضدسایشی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در روغن موتور چند درجه‌ای در مقایسه با روغن موتور معمولی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • نانوذرات نقره تهیه نانوآمیزه نایلون 6،6- نقره و بررسی ریخت و ویژگی‌های ضد باکتریایی آن [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 93-102]
 • نانوذرات نقره AgNPs سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای کاهش متیلن بلو و ردآمین B [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 83-92]
 • نانوذره‌ها بررسی ویژگی مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذره‌های Fe3O4 پس از پوشش‌دهی با ZnO و TiO2 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 105-112]
 • نانوذره‌های مغناطیسی سنتز و شناسایی نانوجاذب گرافن مغناطیسی تثبیت‌شده روی بسپار نایلون6 و به‌کارگیری آن برای حذف آلاینده یون سرب (II) از محلول آبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 113-122]
 • نانوذره‌های مغناطیسی پوشش داده‌شده بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت با به‌کارگیری نانوذره‌های مغناطیسی اصلاح‌شده و طیف‌سنجی جذب اتمی شعله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 89-95]
 • نانوذره‌های نقره بررسی تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره بر ضریب انتقال گرما و گرانروی سیال پلی‌الفاالفین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • نانوذره‌های نقره تهیه و شناسایی پلیایندول/ نانوذره‌های نقره و استفاده از آن در طراحی حسگر الکتروشیمیایی ال-سیستئین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 37-45]
 • نانورس تهیه و بررسی ریزساختار نانوچندسازه زیست‌تخریب‌پذیر پایه پلی‌لاکتیک اسید/ لاستیک اکریلونیتریل بوتادی‌ان/ نانورس: اثرمقدار اکریلونیتریل [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • نانوزیست‌حسگر ساخت نانوزیست‌حسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز برای آشکارسازی سم دیازینون و مقایسه عملکرد آن با سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 139-151]
 • نانوکاتالیست تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و بررسی رفتار کاتالیستی آن در تهیه ′1-آریل-′2-(2-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-5،′3-پیرولین]-3،′2-دی‌اون‌ها [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • نانولوله کربنی کربوکسیله ساخت نانوزیست‌حسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز برای آشکارسازی سم دیازینون و مقایسه عملکرد آن با سوانگاری مایع با کارایی بالا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 139-151]
 • نانولوله‌های کربنی تهیه چندسازه نانولوله‌های کربنی/ پلاتین بلک و کاربرد آن برای الکتروکاتالیست واکنش آزادسازی هیدروژن [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 111-118]
 • نانولوله‌های کربنی تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 59-67]
 • نانولوله‌های کربنی چنددیواره حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین فنتانیل با الکترود اصلاح‌شده با نانولوله کربنی و نانوذرات آهن (III) اکسید [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 103-110]
 • نانوماده افزودنی بررسی اثر ضدسایشی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در روغن موتور چند درجه‌ای در مقایسه با روغن موتور معمولی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 71-82]
 • نانومواد کاربرد نانوذره‌های استرانسیم فرریت برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح نانومولار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 122-113]
 • نانومولار کاربرد نانوذره‌های استرانسیم فرریت برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح نانومولار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 122-113]
 • نسبت اکی‌والان بررسی انتشار نیتروژن اکسید در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی با دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 123-132]
 • نفتا تهیه و شناسایی گرافن اکسید تهیه‌شده به روش هامرز پیشرفته و بررسی عملکرد آن به‌عنوان پایه کاتالیست در واکنش گوگردزدایی هیدروژنی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 71-78]
 • نقاط کوانتومی بررسی ویژگی‌های فتوولتایی سلول خورشیدی بسپاری حاوی نقاط کوانتومی با لیگاند پروسکایتی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-48]
 • نیکل تهیه یک کاتالسیت ساده و ارزان با الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با سدیم دودسیل سولفات دارای نیکل برای اکسایش الکتروکاتالیستی اتیلن گلیکول [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 49-57]
 • نیم‌رسانا بررسی ویژگی مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذره‌های Fe3O4 پس از پوشش‌دهی با ZnO و TiO2 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 105-112]
 • نمونه‌های آبی اندازه‌گیری پالادیم به روش میکرو استخراج فاز مایع جانشینی به‌کمک میکروقیف و همزن مغناطیسی و بهینه‌سازی به‌کمک طراحی پاسخ سطح [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-155]
 • نمونه‌های آبی بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت با به‌کارگیری نانوذره‌های مغناطیسی اصلاح‌شده و طیف‌سنجی جذب اتمی شعله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 89-95]
 • نور مرئی تخریب پارانیتروفنل ( PNP ) در محیط آبی با استفاده از فوتوکاتالیست های پایه تنگستن اکسید فعال شده با نور مرئی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 25-36]

و

 • واکنش آزادسازی هیدروژن تهیه چندسازه نانولوله‌های کربنی/ پلاتین بلک و کاربرد آن برای الکتروکاتالیست واکنش آزادسازی هیدروژن [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 111-118]
 • واکنش تک ‌مرحله‌ای تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و بررسی رفتار کاتالیستی آن در تهیه ′1-آریل-′2-(2-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-5،′3-پیرولین]-3،′2-دی‌اون‌ها [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • واکنش چندجزیی به‌کارگیری 1 و 10 فنانترولین به‌عنوان کاتالیست چندکاره در سنتز تتراهیدرو بنزو [b] پیران‌ها در محیط آبی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 17-24]
 • واکنش‌های چندجزیی تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و بررسی رفتار کاتالیستی آن در تهیه ′1-آریل-′2-(2-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-5،′3-پیرولین]-3،′2-دی‌اون‌ها [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • ویژگی زیستی تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آلانین و بررسی ویژگی ضد باکتری و ضداکسیدانی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 27-35]
 • ویژگی فیزیکی بررسی تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره بر ضریب انتقال گرما و گرانروی سیال پلی‌الفاالفین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • ولتاسنجی پالس تفاضلی کاربرد نانوذره‌های استرانسیم فرریت برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح نانومولار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 122-113]
 • ولتامتری چرخه‌ای تهیه یک کاتالسیت ساده و ارزان با الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با سدیم دودسیل سولفات دارای نیکل برای اکسایش الکتروکاتالیستی اتیلن گلیکول [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 49-57]

ه

 • هیدرازین کاربرد نانوذره‌های استرانسیم فرریت برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح نانومولار [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 122-113]
 • هیدروژل نانوچندسازه تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 59-67]
 • هیدروژل هوشمند طراحی حامل دارویی هوشمند بر پایه کربوکسی متیل‌سلولز-آکریل‌آمید به‌عنوان سامانه حلقه-بسته رسانش دارو و بررسی سینتیکی رهایش انسولین [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • هسته/پوسته دوجزیی بررسی ویژگی مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذره‌های Fe3O4 پس از پوشش‌دهی با ZnO و TiO2 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 105-112]
 • هسته/پوسته سه جزیی بررسی ویژگی مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذره‌های Fe3O4 پس از پوشش‌دهی با ZnO و TiO2 [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 105-112]
 • هم‌بسپار PEO-PPO-PEO تهیه و شناسایی ذره‌های مزومتخلخل TiO2- MgO با استفاده از هم‌بسپارهای متفاوت برای حمل داروی سیمواستاتین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-140]
 • هم‌بسپار PS-PVP تهیه و شناسایی ذره‌های مزومتخلخل TiO2- MgO با استفاده از هم‌بسپارهای متفاوت برای حمل داروی سیمواستاتین [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 131-140]
 • هم‌دما بررسی الگو هم‌دما و سینتیک جذب یون آرسنات از محلول آبی با جاذب ZIF-8 تهیه شده به روش آب‌گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 57-69]
 • هوای آلوده حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسایش کاتالیستی در دمای پایین در حضور نانوکاتالیست Pd/Al2O3-Clinoptilolite تقویت‌شده با CeO2 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]

ی

 • یون سرب سنتز و شناسایی نانوجاذب گرافن مغناطیسی تثبیت‌شده روی بسپار نایلون6 و به‌کارگیری آن برای حذف آلاینده یون سرب (II) از محلول آبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 113-122]