نویسنده = وحید کیارستمی
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون‌های سرب (II) از محلول‌های آبی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-90

وحید کیارستمی؛ سید جواد احمدی؛ المیرا صارمی؛ مرتضی حسین پور


3. ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-30

وحید کیارستمی؛ بابک بزرگی؛ نسرین فراهانی