کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
تعداد مقالات: 7
2. احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-16

محسن حقیقی؛ فرهاد رحمانی؛ روح اله دهقانی؛ اشرف مظاهری؛ محمد باقر میران زاده


3. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-60

رامین محمد علی تهرانی؛ اشکان فریدن؛ فرشته هوشیار


6. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-33

رامین محمد علی تهرانی؛ اسماء آکبری؛ محمدرضا اله قلی قصری


7. سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-55

زهرا طاهریان؛ مردعلی یوسف پور؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ علی نعمتی؛ مهناز عنایتی