کلیدواژه‌ها = پساب
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-19

فاطمه سخائی؛ اسماعیل صلاحی؛ محمدابراهیم علیا؛ ایمان مباشرپور


3. بهینه‌سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-26

فرشاد فرهبد؛ داریوش مولا؛ محمدرضا جعفری نصر؛ محمد سلطانیه


4. بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-73

منوچهر بهمنی؛ زهرا راه نورد‌کیسمی؛ محمدابراهیم علیا؛ حسین کاسه‌گری


5. حذف (Pb(II و (Cu(II از پساب‌ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک‌های فلزی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-53

حمیدرضا آقابزرگ؛ پریسا نعمت اللهی