دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1392 
1. مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

صفحه 5-15

ایمان اکبری؛ سید محمد قریشی؛ نرجس السادات رضوی؛ سید مهرداد قریشی؛ مجید وفائی جهان


5. ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری

صفحه 39-45

سید کمال مسعودیان طرقی؛ سپهر صدیقی؛ عاطفه توفیق؛ زهرا خدادادی


8. ساخت نانوذره مولیبدن سولفید پوشش‌دار به منظور تهیه نانوروانکار

صفحه 63-69

مرضیه شکرریز؛ احمد روزبهانی؛ طیبه بیابانی؛ فروزان وکیلی