اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 947
تعداد پذیرش 268
تعداد عدم پذیرش 557
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 340

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 444
تعداد مشاهده مقاله 153105
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 338715
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 308 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 28 %